thuis-pgb.nl - online pgb administratie
Home  |  Contact  |  Inloggen  
pgb administratie

PGB aanvragen

Iedereen die AWBZ zorg nodig heeft, of voorzieningen vanuit de Wmo, kan een pgb aanvragen op basis van een zorg-indicatie. Een PGB geeft je de mogelijkheid om over AWBZ zorg of de Wmo-voorziening zelf de baas te blijven in plaats van af te moeten wachten wanneer de zorg komt, en hoe die komt. Het aanvragen van een PGB is mogelijk op grond van de Nederlandse wet. Je kunt een PGB aanvragen op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of via de gemeente middels de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo).

Hoe kunt u een PGB aanvragen?
Het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) doet u niet zo maar. Vaak gaat er een langdurig traject aan vooraf waarop alle mogelijkheden die u heeft al hebt uitgeprobeerd. Er zijn veel verschillende redenen waarom het noodzakelijk is om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Maar, of het nu gaat om gedragsproblematiek, autisme spectrum stoornissen of door een handicap of andere beperking, u heeft zorg nodig. En, liefst van mensen in wie u vertrouwen hebt. Mensen die u kent. Dan gaat het om de zogenaamde mantelzorg. Maar hoe vraag je een PGB aan? Het lijkt allemaal makkelijker dan het in werkelijkheid is.

Doet u een aanvraag voor PGB, dan heeft u altijd een zorgindicatie nodig. Een zorgindicatie is niets anders dan een document waarop staat dat u zorg nodig hebt. Dat kan een brief of verslag zijn waarin de problematiek is omschreven en waarin staat dat je een PGB nodig hebt. Dit verslag mag je niet zelf maken, maar moet geschreven worden door een arts, psychiater/psycholoog, ouderbegeleider (mensen die weten wat er speelt). U kunt de PGB aanvraag zelf doen, maar dat is best ingewikkeld. Instanties als MEE kunnen de aanvraag ook voor u verzorgen. Hoe dan ook, wilt u een PGB aanvragen, u zult gesprekken moeten voeren waarin de problematiek wordt besproken en gekeken wordt welke zorg u nodig heeft. Aan de hand van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag gebruikt u voor de PGB aanvraag.

Pgb aanvragen voor AWBZ zorg?
Heeft u zorg of begeleiding nodig, neem dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in uw regio. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen, kunt u een aanmelding doen bij de Bureau Jeugdzorg.

U heeft geen doorverwijzing nodig om een indicatie voor zorg of begeleiding aan te vragen. U kunt u dus zelf, rechtstreeks aanmelden:
bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of 2. bij Bureau Jeugdzorg (alleen voor jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen).
  1. Op de website van het CIZ vindt u het adres van de CIZ-vestiging bij u in de buurt.
  2. Op de website Bureau Jeugdzorg vindt u de adressen van de regionale vestigingen van het Bureau Jeugdzorg.
  3. Om de indicatiesteller een duidelijk beeld te geven van uw situatie, kunt u - budgethouder of vertegenwoordiger van een budgethouder - uzelf voorbereiden op de (her)indicatie door een zorgmomentenoverzicht te maken welke u meestuurt met uw schriftelijke aanvraag.
Wilt je meer weten over de indicatiestelling? Op de website van Per Saldo vindt u meer informatie over hoe de indicatie precies in zijn werk gaat.

Pgb aanvragen voor WMO voorziening
Wanneer u door een handicap of beperking de huishouding niet meer kunt doen, in de woning aanpassingen nodig hebt, problemen hebt met vervoer of beperkingen ondervindt bij het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, dan heeft u wellicht recht op ondersteuning van de gemeente.

U kunt terecht bij de gemeente voor:
  • hulp in het huishouden
  • oplossingen voor vervoersproblemen
  • een rolstoel
  • aanpassingen in je huis, zoals bijvoorbeeld een traplift
  • begeleiding wanneer u een lichte beperking heeft waardoor u niet voor AWBZ-zorg in aanmerking komt, maar wel begeleiding nodig hebt om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten
  • vanaf 1 januari 2013 kun je voor begeleiding alleen nog naar de gemeente.
Dit is geregeld in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). U kunt hiervoor een persoonsgebonden budget aanvragen bij het gemeentelijk zorgloket.

Gevolgen van een persoonsgebonden budget
Na de aanvraag is het in alle gevallen geduld hebben tot de uiteindelijke indicatie wordt afgegeven. U krijgt dan per onderdeel (indicatie) van de aanvraag een bedrag toegekend. Dit wordt ook wel de toekenningsbeschikking genoemd. Deze krijgt u toegestuurd door het zorgkantoor of door de eigen gemeente. De zorgkantoren vallen allemaal onder de verschillende zorgverzekeraars. Iedere regio heeft zo een eigen zorgkantoor. Kijk hier voor een overzicht van de zorgkantoren om te zien onder welk zorgkantoor u valt. Het kan dus zo zijn dat je PGB wordt verstrekt door een andere verzekeraar (zorgkantoor) dan waar je zelf jouw zorgverzekering hebt afgesloten. Voor het geld dat u ontvangt bent u volledig zelf verantwoordelijk. Dit houdt in dat u een goede PGB administratie moet bijhouden. Met deze administratie kunt u het geld dat u ontvangt verantwoorden. U kunt dit veilig online doen met thuis-pgb.nl. Bekijk deze website, meld u aan voor een proefperiode en ontdek het gemak van online pgb administratie!PGB aanvragen