thuis-pgb.nl - online pgb administratie
Home  |  Contact  |  Inloggen  
pgb administratie

Rondleiding

Met thuis-pgb.nl kunt u de pgb administratie doen. Op deze pagina ziet u de "look and feel" van dit pgb administratie programma. Functionaliteit en gebruiksgemak zijn erg belangrijk. Daarnaast kunt u met thuis-pgb.nl de pgb administratie veilig online beheren. Binnen het programma wordt extra uitleg gegeven, zodat het invullen van benodigde gegevens vergemakkelijkt wordt. Via vragen en help hopen we u nog meer duidelijkheid te geven over het administratie programma en over het verantwoorden van het pgb.

 

Mijn gegevens


Deze pagina is het dashboard van de pgb administratie. U ziet hier een overzicht van alle relevante gegevens. Linksboven staan de gegevens van de account beheerder. Daaronder is de mogelijkheid om uw ervaring met thuis-pgb.nl te delen met de wereld. Rechts staat een overzicht van de pgb-houders die aangemeld zijn. Bij iedere pgb-houder kunt u direct vanuit een keuzemenu naar een landingspagina gaan (agenda, budgetbeheer, verantwoording, zorgverleners, urendeclaraties of ziektegeld SVB). Naast de gegevens van de pgb-houder ziet u hier ook tot wanneer een indicatie loopt en ziet u gegevens met betrekking tot de factuur voor het abonnement.

Agenda


De agenda vormt het hart van het pgb administratie programma. De agenda is duidelijk en inzichtelijk. In een mum van tijd heeft u boekingen gedaan. Er is een handige stap- en herhaalfuncite waarmee u een boeking makkelijk kunt kopiėren naar andere data. Naast het inboeken van zorgtaken van zorgverleners kunt u hier ook opmerkingen of taken invoeren die niet gekoppeld zijn aan een zorgverlener. Per week heeft u zo goed inzichtelijk welke afspraken er zijn gemaakt.

Budgetbeheer


Onder budgetbeheer staan alle inkomsten en uitgaven die gemaakt zijn. U krijgt overzichten te zien van de pgb-indicaties, maar ook wat u aan zorgverleners hebt uitbetaald. U kunt ook facturen toevoegen en boekingen daaraan koppelen. Hier kunt u kosten toe voegen aan een zorgtaak wanneer deze door een zorgverlener wordt gedeclareerd. Feitelijk ziet u hier per maand een overzicht van de pgb administratie.

Budgetbeheer


Onder de knop 'PGB periode (budget)' kunt u de bedragen invoeren vanuit de toekenningsbeschikking pgb die u van het zorgkantoor krijgt. Deze gegevens worden gebruikt bij de knop 'Verantwoording' om de bedragen per periode vast te stellen. Het budget binnen de pgb periode moet worden ingevoerd om een goede pgb administratie te kunnen doen.

Zorgverleners


Onder de knop zorgverleners vindt u alle gegevens met betrekking tot de zorgverleners. U kunt hier per zorgverlener een of meer zorgtaken toevoegen. Per zorgverlener vindt u hier ook een overzicht van kosten die de zorgverlener zijn gemaakt. Jaarlijkse formulieren in verband met de belastingdienst zijn hier te downloaden.

Verantwoording


De pgb administratie houdt u bij om de verantwoording te kunnen doen. Op deze pagina ziet u de uitgaven die zijn gedaan. Dit kan per periode van een half jaar of een jaar. Daarnaast krijgt u ook een overzicht van de inkomsten en uitgaven per maand. Zo weet u precies waar u aan toe bent! Met een druk op de knop kunt u een ingevuld verantwoordingsformulier downloaden en uitprinten.

Urendeclaraties


Voor zorgverleners die per uur worden betaald of met wie is afgesproken dat ze een vast bedrag per maand krijgen kunt u binnen dit pgb administratie programma een urendeclaratie uitprinten. Op het scherm ziet u een overzicht van het uitbetaalde loon en de gemaakte kosten. Daarbij is ook een cummulatief waarop zichtbaar wordt of alle uren die volgens het contract gewerkt moeten worden ook zijn gewerkt.

Urendeclaraties


Natuurlijk kunt u van dit overzicht een formulier downloaden, die al helemaal is ingevuld. De zorgverlener hoeft slechts de handtekening nog te zetten...